از این رادیو… دو سه ساعتش را هم دست ما بدهید اما آزادمان بگذارید، نه این‌که برنامه‌اش را هم خودتان بنویسید… من قول می‌دهم که نه با سلطنت شما مخالفت داشته باشد… فقط اگر وزارت فرهنگ و دستگاه‌های فرستنده یک مقداری دست ما باشد ما مردم را آشنا می‌کنیم؛ دنیا را آشنا می‌کنیم به احکام اسلام و اسلام‌مان.» (صحیفه امام، ج۱، ص۳۹۱)

این سخنرانی تفاوت‌های مهمی با دیگر سخنان آیت‌الله خمینی در دو سال مبارزه آشکار و مستقیم با رژیم پهلوی دارد. او از سال۴۱ با سخنان طوفانی‌اش رژیم را در تنگنا قرار داده بود اما این بار از ضرورت واگذاری بخش‌هایی از حکومت به روحانیون سخن گفت. این درخواست تنها به امور فرهنگی مربوط نبود، او وقتی نفوذ صهیونیست‌ها و بهایی‌ها را در سيستم دولت و حکومت ایران شرح داد گفت: «ما در این مملکت یک وزارتخانه نداشته باشیم؟ همه وزرا از آمریکا؟

خوب یکی‌اش هم از ما. خوب بدهید این فرهنگ را دست ما… اگر از شما بهتر اداره نکردیم، بعد از ده پانزده سال ما را بیرون کنید… اگر ما گفتیم که شما تحصیل نکنید… اگر ما گفتیم شما به اعماق آسمان نروید. شما عرضه‌اش را ندارید… عرضه‌اش را ندارند می‌گویند روحانیون نمی‌گذارند… بفرمایید کارخانه ذوب آهن بیاورید، کدام روحانی گفته نیاورید… بفرمایید طیاره‌سازی کنید، اتومبیل‌سازی کنید؛ آقا عرضه‌اش را ندارید.» (صحیفه امام، ج۱، ص۳۹۱)