ای جونم حسن (حاج احمد فرجی)
اشکم دونه دونه (حاج احمد فرجی)
ای خدای تو (کربلایی مصطفی راهزانی)
تنگ غروبه (کربلایی محمد محمدی)
جانم جانم ای آقا(حاج احمد فرجی)
چشمام پای غم تو (حاج احمد فرجی)
داد زدن (حاج احمد فرجی)
دستم از ضریح کوتاهه (کربلایی امیر محمد حیدری)
روح خدا (حاج احمد فرجی)
صاحب کرم حسن (حاج احمد فرجی)
صدای نفس هات (حاج احمد فرجی)
فاطمیه رسیده از راه (حاج احمد فرجی)
مادر من زهرا (رضا حاجی آبادی)
مادرانه (حاج احمد فرجی)
مادرم زهرا (حاج احمد فرجی)
مرا تو را جان حیدر (رضا حاجی آبادی)
نرو تموم دلخوشیه حیدر (حاج احمد فرجی)
نرو زهرا(سلام الله علیه) (حاج احمد فرجی)

الهم بیض وجه (حاج احمد فرجی)
ای رویای شب های من(حاج احمد فرجی)
مرده بودم زنده شدم(حاج احمد فرجی)

السلام علی الحیدر جبل الوقار(حاج احمد فرجی)
ام ابیها یا زهرا(سلام الله علیه)(حاج احمد فرجی)
با یاد روضه مادر(حاج احمد فرجی)
صدر جدوله شجاعت حسنه(حاج احمد فرجی)
یا دائمه فضل علی البریه(حاج احمد فرجی)
اسلام علی الحیدر جبل الوقار (احمد فرجی) تک
بازم با غصه دمسازم (کربلایی قاسم مرادی)
تو آسمون شهیدا شدن نوحه خون (حاج مسعود پیرایش)
گفتم کارتان همه گفتید نوکریم (حاج مسعود پیرایش)
من شیعه ی ناب حیدریم (کربلایی قاسم مرادی)
ای بهار عطوفت یا زهرا (حاج احمد فرجی)
ای مسافر علی (حاج احمد فرجی)
ما اصحاب گوش به فرمان (حاج احمد فرجی)
بلا میباره مادرم بیماره (حاج احمد فرجی)
پناه بر خدا (حاج احمد فرجی)
روی لب ها نور و قدر و کوثر (حاج احمد فرجی)
زهرا داغت خیلی قلبمو سوزونده (حاج احمد فرجی)
اسم تو شاخصه (حاج احمد فرجی)
بشین پای درد دل من (حاج احمد فرجی)
مادرانه دعام کردی (حاج احمد فرجی)
وظیفمه غسلت بدم (حاج احمد فرجی)
این خونه پرهاز عطر چادرت (حاج احمد فرجی)
داره دنیای علی میسوزه (حاج احمد فرجی)
هرکسی که کاری کرده تو روضه (حاج احمد فرجی)
ای که مرا خوانده ای (حاج احمد فرجی)
با عزم و اراده ی آهنین (حاج احمد فرجی)
تشنه بودیم بوی آب می رسید از علقمه (حاج احمد فرجی)
تمام آیات خدا (حاج احمد فرجی)
بی تابیم از داغ سردار دل ها (حاج احمد فرجی)
دوباره دل صبورم شکست (حاج احمد فرجی)
ریان بن شبیب (حاج احمد فرجی)

نظرات بسته شده است.